Gudstjeneste i Hekne kapell

Gudstjeneste i Hekne kapell klokka 11. Kristine deltar med sang.