Vallset menighets Minikor

Vallset menighets Minikor

Vallset menighets Minikor øver annenhver mandag (i partallsuker) fra 17.30-18.30 på Vallset menighetshus. Vi ønsker nye og gamle medlemmer i alderen 3-5 år velkommen! I tillegg vil vi synge i kirka søndag den 09. november

 

Ta gjerne kontakt med korleder Kristine Lundsbakken, 97089504, kristinelundsbakken@gmail.com.

Velkommen til sang, lek og fellesskap!