Vallset menighets Minikor

Vallset menighets MinikorVallset menighets Minikor starter opp igjen etter juleferie mandag den 14. januar. Vi ønsker nye og gamle medlemmer i alderen 3-5 år velkommen! Øvelsene vil foregå på MANDAGER fra kl. 17.30 til 18.30 på Vallset menighetshus. I tillegg vil vi synge i kirka.

Ta gjerne kontakt med korleder Kristine Lundsbakken, 97089504, kristinelundsbakken@gmail.com.

 Velkommen til sang, lek og fellesskap!