Småbarnssang i Romedal kapell!

Romedal menighetsråd vil gjerne ha et sang- og bevegelsestilbud for barn i aldersgruppen 1-3 år sammen med barnas foreldre, med frukt og saft i pausen. Vi har bedt Kristine Lundsbakken være leder for gruppen – og vi håper mange har lyst til å bli med de onsdag ettermiddagene vi har satt opp nå i vår ! Deltakeravgift er kr.200,-

Sted og tidspunkt: 4 Onsdag 27.02 – 13.03 – 03.04 – 17.04 kl 17-18 i Romedal kapell

Deltakere betaler inn kr.200 til konto 1815.22.08061, helst innen 26.02.2013. Husk å merke innbetalingen med «Sang og bevegelse» og navnet ditt.

Velkommen!