Maken til stemmeprakt skal en lete langt etter (sitat fra Hamar arbeiderblad)

Kristine Lundsbakken fikk gode tilbakemeldinger da hun sang under vårmøte til Hamar og omland Parkinsonforening den 24.04.13. Følgende sitat er hentet fra foreningsnytt i Hamar Arbeiderblad, fredag 26.april:

Etter en del prating var vår neste gjest kommet, det var Kristine Lundsbakken. Hun imponerte fra første strofe, for maken til stemmeprakt skal en lete langt etter. Hun sang alt fra klassisk, folkesang/viser til Prøysen. Hun var dessuten meget flink til å flette inn om seg selv utdannelse vedr, sang osv. Det var en musestille forsamling som satt lydhøre. Dette var virkelig imponerende. Hun har bl.a. arbeidet som syngende guide på folkemuseet og på Hedmarksmuseet. 
parkinson