Musikalsk innslag ved markering av stemmerettsjubileet

Kristine sang
Musikalsk innslag under Stange Arbeiderparti, Kvinnenettverkets, markering av stemmerettsjubileet kl 15.30.