Underholding for DPS Kongsvinger

Christian og KristineKristine Lundsbakken, Christian Meyer og Anders mandolinmann underholder på DPS i Kongsvingers sommerfest!