Søndagsunderholdning i Kvennstugua

Live Engen Bjerke, Christian Meyer og Kristine Lundsbakken vil underholde i Kvennstugua, Vallset, søndag kl 12.30.

Christian og Kristine