Spaserstokken: Ottestad Helse og omsorgssenter

Konsert med Christian Meyer og Kristine Lundsbakken kl  12.15 på Ottestad helse og omsorgssenter
Christian og Kristine