Spaserstokken: Konsert på Stange helse og omsorgssenter

Konsert med Christian Meyer og Kristine Lundsbakken på Stange helse og omsorgssenter kl 12.15.Christian og Kristine