Spaserstokken: Konsert på Vallset Bo- og servicesenter

Konsert med Christian Meyer og Kristine Lundsbakken på Vallset Bo- og servicesenter kl 10.30.
Christian og Kristine