Spaserstokken: konsert på Ottestad Bo- og servicesenter

Konsert med Christian Meyer og Kristine Lundsbakken på Ottestad Bo- og servicesenter kl 10.45
Christian og Kristine