Sanger

syng-folkesangKristine er en allsidig sanger. På musikklinja på Stange Videregående skole hadde hun klassisk sang som hovedinstrument, og dette fortsatte hun med på Viken Folkehøgskole.

I tillegg til klassisk sang, holdt hun på med folkesang eller kveing, og var med på kappleiker. Høsten 2006 begynte hun derfor på Høgskolen i Telemark for å studere folkemusikk.

Etter årstudiet i folkemusikk studerte hun musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og musikk og helse på Norges Musikkhøgskole. Her hadde hun en rekke sanglærere, deriblant sangeren Helga Botn og professor i sang Barbro Marklund.

Kristine har som nevnt studert både klassisk sang og folkesang, men trives også godt innen visesang og i populærmusikksjangeren. I senere tid har hun spesialisert seg på Prøysen-viser. Hun synger i mange forskjellige anledninger, deriblant begravelser og bryllup, og hun har blant annet vært på turne i regi av Den kulturelle Spaserstokken, Den Kulturelle Skolesekken og Folkeakademiet. I 2011 fikk hun Kåre Sørensens minnepris for sitt arbeid som ung sanger.