Syngende Guide

jinterKristine begynte som formidler på Norsk Folkemuseum i 2008. Derfra gikk hun til syngende guide på Hedmarksmuseet, guide på Kirsten Flagstad Museum og formidler på Prøysenhuset. Hun bruker hele tiden sang i formidlingen, og som følge av hennes erfaring og interesse for dette, skrev hun masteroppgave om bruk av sang i museumsformidling på Institutt for musikkvitenskap på Universitetet i Oslo: «Sang i museumsformidling. Om bruk av sang i museumsformidling med spesielt vekt på bruk av syngende guider på Hedmarksmuseet». Oppgaven ble ferdig høsten 2013.

Nå arbeider hun fast som formidler på Prøysenhuset